Chinese Channels

FAIRCHILD EAST-WEST
FAIRCHILD 2 HD
TALENT TV
TVB
J2 
J5
TVBNEWS
TVB PEARL
31
32
VIUTV
HKTV
FENG HUAND ZI XUN
FENG HUAND XIANG
FENGHUANG WS
CCTV 1-2-3-4-5-5+-6-7
CCTV 8-9-10-11-12-13-14-15
BEIJING
ZHE JIANG
SHENZHEN
NANGFANG
HUNAN
GUANGDONG
JIANGSU
YUNNAN
SICHUANG
TIANJIN
SHANDONG
SHANGHAI
FUJIAN
LIAOLING
CHINGQING
HEILONGJIANG
DONG SEN XIN WEN
TVBSHAPPY
TVBS